Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak začít rybařit, přihláška, přijímání nových členů v roce 2018

1) Jako člen Moravského rybářského svazu, z.s.:

Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony:

 1. navštívit kterýkoliv pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky

 2. na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok

 3. požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro členy

K získání povolenky je nutno předložit:

 1. platný rybářský lístek

 2. splnění podmínek dle § 7, odst. 5, Stanov MRS, z.s.

 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

 • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 

2) Jako nečlen:

 1. navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS (sekretariát svazupobočné spolkyPálava, spol. s .r.o.Zdeňka Janíčková, Růžena Janíčková (Bítovská zátoka "Horka 5" rybářského revíru Dyje 15 - Vranovská ÚN) v době od 1.7. do 31.8. tel: 607 809916, Vladimír Perna -Vranov nad dyjí tel: 603 568560)

 2. požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny

 3. předložit platný rybářský lístek

 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku, nebo u cizích státních příslušníků dále jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

 • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS, nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.Více zde: http://mrsuhostroh.webnode.cz/jak-zacit-rybarit/